Σημαντικές Ημερομηνίες

4 Μαρ 2018 16 Απρ 2018 - Υποβολή εργασιών
30 Απρ 2018 1 Ιουν 2018- Ενημέρωση αποδοχής
1 Ιουν 2018 15 Ιουν 2018 - Υποβολή τελικού κειμένου για τα πρακτικά
15 Ιουν 2018 30 Ιουν 2018 - Εγγραφή συγγραφέων
15 Ιουν 2018 30 Ιουν 2018 - Έγκαιρη Εγγραφή
19 Οκτ 2018 - Άνοιγμα συνεδρίου

Δείτε επίσης

Πρόσκληση εργασιών: .pdf

Υποβολή Εργασιών: easychair

Eπικοινωνήστε μαζί μας @ hcicte2018@csd.auth.gr

 

 

Πρόκειται για το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Αποτελεί βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της ηλεκτρονικής μάθησης γενικότερα. Μετά την πρώτη του διοργάνωση στα Ιωάννινα (1999) με τον τίτλο «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», το Συνέδριο έχει φιλοξενηθεί από Πανεπιστήμια σε πολλές ελληνικές πόλεις: στην Πάτρα (2000), στη Ρόδο (2002), στην Αθήνα (2004), στη Θεσσαλονίκη (2006), στη Λεμεσό (2008), στην Κόρινθο (2010), στο Βόλο (2012), Ρέθυμνο (2014) και Ιωάννινα (2016).

Το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» οργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 21 Οκτωβρίου 2018.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, θεματικές συνεδρίες, συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας, φροντιστήρια (tutorials) και εργαστήρια (workshops). Όλες οι εργασίες, εκτός από τις προσκεκλημένες, θα κριθούν με σύστημα κριτών. Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με την κάθε είδους αξιοποίηση και αξιολόγηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξάγεται παράλληλα με το 9ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής».

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

Θεματολογία

Το 11ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» αναμένεται να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων και θεωρητικών μελετών που αφορούν στις πολλαπλές πτυχές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της Ηλεκτρονικής Μάθησης (τεχνολογικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές και διδακτικές), καθώς και στα συναφή ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν:

 • •   Τεχνολογικά-υποστηριζόμενη Μάθηση
 • •   Συνεργατική Μάθηση με Υποστήριξη Υπολογιστών
 • •   Μάθηση, Παιδαγωγική και Ηλεκτρονική Μάθηση
 • •   Τεχνολογίες Μάθησης
 • •   Υπολογιστική Σκέψη και Εκπαίδευση
 • •   ΤΠΕ και Εκπαίδευση των Επιστημών
 • •   ΤΠΕ και Εκπαίδευση της Γλώσσας
 • •   ΤΠΕ και Διδακτικός Σχεδιασμός
 • •   ΤΠΕ και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • •   ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • •   Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αειφόρο σχολείο και ΤΠΕ
 • •   Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και ΤΠΕ
 • •   Μεθοδολογίες στην έρευνα για τις ΤΠΕ
 • •   Εκπαιδευτική Πολιτική και ΤΠΕ
 • •   e-Περιεχόμενο – Ανάπτυξη και Διακίνηση
 • •   Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs)
 • •   Ανοιχτό περιεχόμενο – Ανοιχτά δεδομένα στην Εκπαίδευση
 • •   Μαθησιακή Αναλυτική (Learning analytics)
 • •   Εκπαιδευτικά Παιγνίδια
 • •   Εκπαιδευτική ρομποτική
 • •   Τεχνολογίες Arduino και Raspberry Pi στην Εκπαίδευση
 • •   Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 • •   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του Web 2.0
 • •   Κοινωνικά Δίκτυα – Μάθηση και Διαμοίραση Γνώσης
 • •   Ασύρματες, Κινητές και Πανταχού Παρούσες Τεχνολογίες για τη Μάθηση
 • •   Ηλεκτρονική Μάθηση και Ανώτατη Εκπαίδευση
 • •   Ηλεκτρονική Μάθηση και Δια-βίου Μάθηση
 • •   ΤΠΕ και Δια-βίου Μάθηση
 • •   Εκπαίδευση από Απόσταση – Μοντέλα, Συστήματα και Αρχιτεκτονικές
 • •   Ψηφιακός Γραμματισμός και Ψηφιακή Επάρκεια
 • •   e-Αξιολόγηση – Θεωρίες και Μεθοδολογίες

Οι θεματικοί άξονες είναι ενδεικτικοί. Καινοτόμες προτάσεις εργασιών που δεν εντάσσονται αυστηρά σε αυτούς θα αξιολογηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η συνάφειά τους με το επιστημονικό πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Κεντρικοί Ομιλητές

Image

Armin Weinberger Professor of Educational Technology at Saarland University, Germany

Orchestrating ICT for Education

The concept of orchestration has recently emerged as a useful metaphor in technology‐enhanced learning research, because of its explanatory power and appeal in describing how different learning activities, tools, and arrangements could be combined to promote learning in an ecology of devices.

More than a buffet of tools offering possibilities to the teachers, orchestration refers to the purposeful mixture of different aspects of the learning experience, serving a particular set of learning goals. In this presentation, current potentials and open issues in orchestrating technology‐enhanced learning arrangements will be discussed and exemplified with current scenarios of technology-enhanced learning such as MOOCs (Massive Open Online Courses), learning with social media, e.g., Facebook, and learning with mobile and multi‐touch devices.

Πρόσκληση Εργασιών

Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε ερευνητικά αποτελέσματα, μελέτες και εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το Συνέδριο θα δεχθεί τους παρακάτω τύπους εργασιών:

Πλήρη άρθρα (Full papers): Αφορούν σε ολοκληρωμένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και μελέτες. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 σελίδες.

Σύντομα άρθρα (Short papers): Αφορούν στην παρουσίαση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, νέων προϊόντων και εφαρμογών των ΤΠΕ, ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εργασία θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα του Συνεδρίου (δείτε σε σχετική ενότητα παρακάτω) και συνολικά η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργασία Αφίσας (Poster):  Παρουσιάζει με χρήση αναρτημένης αφίσας (poster) μια συγκεκριμένη εργασία ειδικού χαρακτήρα (πχ. πιλοτική έρευνα, ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο σε εξέλιξη, προϊόν που έχει αναπτυχθεί, κλπ.). Οι εργασίες αφίσας είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 4 σελίδες).
  - Όλες οι παραπάνω τύπου εργασίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος υποβολής του Συνεδρίου easychair και θα κριθούν με σύστημα κριτών.
  - Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο βασίζεται στην πρωτοτυπία και στην ποιότητα κάθε εργασίας.
  - Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Εργασία Διδακτορικής Συνεδρίας (Doctoral Consortium): Παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, τα ερευνητικά ερωτήματα και την υπάρχουσα πορεία μιας διδακτορικής διατριβής. Ο στόχος της συνεδρίας είναι να σχολιαστούν κριτικά οι προτάσεις από έμπειρα μέλη της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας ώστε οι υπ. Δρες να δεχθούν αξιόλογη ανατροφοδότηση για τις ερευνητικές τους ιδέες και πρακτική. Προσκαλούνται ιδιαίτερα διατριβές που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους ώστε να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από την εμπειρία της συνεδρίας. Οι εργασίες δ.σ. είναι της μορφής σύντομου άρθρου (δηλ. μέχρι 4 σελίδες).Οι εργασίες Διδακτορικής Συνεδρίας δεν συμπεριλαμβάνονται στα Πρακτικά του συνεδρίου και δεν καταβάλουν τη συνδρομή του Συνεδρίου που ισχύει για τις άλλες εργασίες

Βραβείο καλύτερης εργασίας και βραβείο καλύτερης εργασίας νέου ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα ή μεταπτυχιακού φοιτητή) θα απονεμηθούν στους συγγραφείς πλήρους άρθρου. Η επιλογή θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα βασίζεται στην αξιολόγηση των εργασιών. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στη τελετή λήξης του Συνεδρίου.

Κάθε συγγραφέας βραβευμένης εργασίας απολαμβάνει:

 1. Έντυπη βεβαίωση.
 2. Την ανακοίνωση στον ιστότοπο του Συνεδρίου.
 3. Την πρόσκληση για επέκταση της εργασίας προς δημοσίευση σε τόμο αφιέρωμα ή επιστημονικό περιοδικό.
 4. Δωρεάν συνδρομή ενός έτους στην ΕΤΠΕ.
 5. Μια δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Συνέδριο της ΕΤΠΕ.
 1. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
 2. Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τέσσερις το πολύ εργασίες.
 3. Κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή και θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από μία τουλάχιστον εγγραφή συγγραφέα πριν τις 15 Ιουνίου 2018. Η ίδια εγγραφή δεν μπορεί να συνοδεύει περισσότερες από μία εργασίες. Επομένως αν ένας συγγραφέας έχει περισσότερες από μία εργασίες θα πρέπει να φροντίσει ώστε να γίνουν τόσες εγγραφές όσες και οι εργασίες (από διαφορετικά πρόσωπα ή και από το ίδιο).
 4. Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας αναφέρονται στο σύνολο της εργασίας (δηλ. το κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη (μέχρι 200 λέξεις), τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κλπ.).
 5. Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια τη μορφοποίηση των αναφορών (APA style), τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στη σχετική ενότητα στο τέλος της εργασίας τους. Κάθε αναφορά θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά και με σαφήνεια στο κυρίως κείμενο και, παράλληλα, να εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά στην ενότητα των αναφορών.
 6. Για την προετοιμασία της εργασίας τους οι συγγραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του Συνεδρίου.

Πλήρη Άρθρα: Χρόνος: 25 λεπτά (παρουσίαση 20 λεπτά + 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Σύντομα Άρθρα: Χρόνος: 20 λεπτά (παρουσίαση: 15 + 5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση).

Εξοπλισμός: Στις αίθουσες του Συνεδρίου θα υπάρχει υπολογιστής και ο απαραίτητος εξοπλισμός προβολής. Κάθε ομιλητής πρέπει να έχει την παρουσίασή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε MS Word (.docx ή .doc).

Καθώς οι εργασίες υποβάλλονται σε τυφλή κρίση, οι συγγραφείς θα πρέπει να απομακρύνουν από το κείμενο κάθε σχετική πληροφορία (όνομα, θέση, κλπ.) πριν την υποβολή της εργασίας τους στο σύστημα. Κάθε πληροφορία που αφορά στους συγγραφείς θα προστεθεί κατά την τελική υποβολή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Για την προετοιμασία της τελικής εργασίας τους οι συγγραφείς πρέπει να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα εργασιών του συνεδρίου.

Η υποβολή των τελικών εργασιών γίνεται μέσω του συστήματος easychair.

Προτάσεις Συνεδριών

Επίσης το Συνέδριο θα δεχτεί προτάσεις για διοργάνωση ειδικής μορφής συνεδριών ως εξής:

Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions): Μια ‘θεματική συνεδρία’ οργανώνεται ως συλλογή εργασιών γύρω από ένα συγκεκριμένο ερευνητικό-επιστημονικό θέμα και συντονίζεται από τον υπεύθυνο συντονιστή. Ο σκοπός της είναι α) να αποτελέσει σημείο συνάντησης διαφορετικών ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση και/ή ερευνών που έχουν καταγράψει ήδη κάποια αποτελέσματα, β) να προωθήσει νέες συνεργασίες και γ) να προσδιορίσει νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και μελλοντικές προκλήσεις. Ο συντονιστής της θεματικής συνεδρίας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες της θεματικής είναι πλήρη άρθρα (δηλ. μέχρι 8 σελίδες). Οι εργασίες θα υποβληθούν και θα κριθούν όπως όλες οι υποβληθείσες εργασίες πλήρους άρθρου του Συνεδρίου και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Θεματική Συνεδρία: Πατήστε εδώ
 • o Πώς υποβάλλω εργασία για Θεματική Συνεδρία: ΤΒΑ

Στρογγυλή Τράπεζα (Round Table): Πρόκειται για συνεδρία οργανωμένη ως συζήτηση γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα με συμμετοχή και του κοινού που παρακολουθεί. Ο συντονιστής της Τράπεζας υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή της και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον ομιλητές. Οι ομιλητές τοποθετούνται σύντομα γύρω από το θέμα (πχ. διαθέσιμος χρόνος ανά ομιλητή 5 ή 7 λεπτά) και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα της Τράπεζας (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Στρογγυλή Τράπεζα: Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε μια Στρογγυλή Τράπεζα: ΤΒΑ

Φροντιστήριο (Tutorial): Πρόκειται για συνεδρία στοχευμένης εκμάθησης ενός εργαλείου (πχ. κάποιου λογισμικού, μεθοδολογίας, κλπ.). Ο συντονιστής του φροντιστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και ανακοινώνεται δημόσια έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν. Το φροντιστήριο μπορεί να υλοποιηθεί σε μέρα και χώρο διαφορετική/-ό από τις κύριες εργασίες του Συνεδρίου. Σε ένα φροντιστήριο ο συντονιστής είναι και διδάσκων και παρουσιάζει το θέμα με τον τρόπο που επιθυμεί και έχει περιγράψει στην πρότασή του. Ένα φροντιστήριο θα πρέπει να θέτει στόχους μάθησης τους οποίους και να επιτυγχάνει με την ολοκλήρωσή του. Μπορεί να προσφέρεται δωρεάν ή μπορεί να υπάρχει και κάποιο μικρό κόστος εγγραφής (εξαρτάται από τον συντονιστή και το είδος εκπαίδευσης που παρέχεται). Δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Φροντιστήριο: Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε ένα Φροντιστήριο: ΤΒΑ

Εργαστήριο (Workshop): Ένα Εργαστήριο είναι μια συνεδρία στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν περισσότερο παρουσιάζοντας εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί κάποιο τμήμα τους (‘work in progress’). Ο συντονιστής του εργαστηρίου υποβάλλει πρόταση για την διοργάνωσή του και προσκαλεί τέσσερις (4) τουλάχιστον εργασίες. Οι εργασίες του εργαστηρίου είναι σύντομα άρθρα (δηλ. μέχρι 4 σελίδες) και συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά του Συνεδρίου. Σε ένα εργαστήριο παρουσιάζονται πρώτα τα άρθρα προβλέποντας χρόνο για ερωτήσεις/συζήτηση αμέσως μετά από κάθε άρθρο. Επίσης προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις/συζήτηση συνολικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης εργασιών. Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της συζήτησης και για την καταγραφή των συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου (που προσυπογράφονται απ’ όλους τους ομιλητές) περιλαμβάνονται στα πρακτικά του συνεδρίου.

 • o Πώς υποβάλλω πρόταση για Εργαστήριο: Πατήστε εδώ
 • o Πώς συμμετέχω σε ένα Εργαστήριο:ΤΒΑ

Επιτροπές

 • Δημητριάδης Στ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τσιάτσος Θρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημητριάδης Στ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Τσιάτσος Θρ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Μπράτιτσης Θ., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χ., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πολάτογλου Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υπό Διαμόρφωση
 • Baron G.-L., University of Paris 5 (La Sorbonne), France
 • Baroso J., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
 • Cartelli A., University of Cassino, Italy
 • Chen Chwen Jen, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
 • Chen W., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
 • Dalgarno B., Charles Sturt University, Australia
 • Depover C., University of Mons – Hainaut, Belgium
 • Dimitriadis Y., University of Valladolid, Spain
 • dos Santos, R. P., Lutheran University of Brazil, Brazil
 • Foreman N., Middlesex University, UK and ITMO University, Russia
 • Hadzilacos Th., Open University of Cyprus, Cyprus
 • Jausovec N., University of Maribor, Slovenia
 • Karsenti T., University of Montreal, Canada
 • Kinshuk, Athabasca University, Canada
 • Lan Yu-Ju, National Taiwan Normal University, Taiwan
 • Magoulas G. D., University of London, UK
 • Mercier J., Université du Québec à Montréal, Canada
 • Miesenberger K., University of Linz, Austria
 • Morch A., University of Oslo, Norway
 • Nian-Shing Chen, National Sun Yat-sen University, Taiwan
 • Papadopoulos P.M., Aarhus University, Denmark
 • Paredes H., INESC TEC and University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
 • Passig D., Bar-Ilan University, Israel
 • Sandnes F., Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway
 • Spector M. J., University of Georgia, USA
 • Valanides N., University of Cyprus
 • Weinberger, A., Saarland University, Germany
Υπό Διαμόρφωση
 • Αβούρης Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αγγελή Χ ., Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Αλιμήσης Δ., ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Αναστασιάδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Αντωνίου Π., Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Γρηγοριάδου Μ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δαγδιλέλης Β., Πανεπιστήμιο Μακεδονία
 • Δημητριάδης Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ζαράνης Ν., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καλογιαννάκης Μ., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Καμέας Α., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Καραγιαννίδης Χ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Καρακώστας Α. ΕΚΕΤΑ
 • Καρασαββίδης Η., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Κέκκερης Γ., Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Κόλλιας Β., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Κόμης Β., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κορδάκη Μ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Κυνηγός Χ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κωτσιαντής Σ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Λαδιάς Α., ΕΤΠΕ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Λιβιέρης Ι., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μακράκης Β., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μικρόπουλος Α., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Μιχαηλίδης Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μπίκος Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Μπράτιτσης Θ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Νικολοπούλου Κ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Νταραντούμης Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ντρενογιάννη Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ξέστερνου Μ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Ξυνόγαλος Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Παλαιγεωργίου Γ., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Παναγιωτακόπουλος Χ., Μέλος ΔΣ ΕΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Παπανικολάου Κ., ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Παπαστεργίου Μ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πολάτογλου Χαρίτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πολίτης Π., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ραβάνης Κ., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ράπτης A., Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ρετάλης Σ., Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Σάμψων Δ., Πανεπιστήμιο Πειραιά & ΕΚΕΤΑ
 • Σατρατζέμη M., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Σοφός Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σπαντιδάκης I., Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Τζιμογιάννης Αθ., Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Τσέλιος Ν., Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τσιάτσος Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσιτουρίδου Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Τσολακίδης Κ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Φαχαντίδης Ν., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Φεσάκης Γ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Χατζηκρανιώτης Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χατζηλάκος Θ., Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Χατζηλεοντιάδης Λ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Χατζηλεοντιάδου Σ., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο
 • Ψύλλος Δ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Υπό Διαμόρφωση
 • Αποστολίδης Ι.
 • Ατματζίδου Σ.
 • Μαγνήσαλης Ι.
 • Μαυρίδης Α.
 • Μεϊμαρίδου Δ.
 • Παιάνα Β.
 • Πολιτόπουλος Ν.
 • Σταυρουλάκης Σ.
 • Στυλιανίδης Π.
 • Τέγος Σ.
 • Τερζίδου Λ.
 • Τζήμας Δ.
 • Χαλδογερίδης Α.
 • Ψαθάς Γ.

Πρόγραμμα

TBA

Τοποθεσία

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Ξενοδοχείου Grand Hotel Palace

Πρακτικά

Ανοικτά Πρακτικά στο Διαδίκτυο: τα Πρακτικά θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο: α) στον ιστότοπο του Συνεδρίου και β) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Springer Τόμος: Οι συγγραφείς διακεκριμένων άρθρων (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) θα κληθούν να υποβάλουν προς κρίση μια ενημερωμένη και εκτεταμένη εκδοχή της εργασίας τους ώστε να συμπεριληφθεί (μετά από νέα κρίση) σε τόμο της σειράς: “Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues” των διεθνών εκδόσεων Springer. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενες προσκλήσεις και μέσω του ιστότοπου του Συνεδρίου.